Aktualne dane o otyłości

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego około 25% dorosłych Polaków ma problem z otyłością, szacuje się się że za 6 lat będzie to aż 30%.

Wskaźniki występowania nadwagi, wzrastają tak znacznie, że obecnie znaczna część populacji musi mierzyć się z konsekwencjami tej cywilizacyjnej choroby. Nadprogramowe kilogramy to nie tylko dyskomfort, to przede wszystkim wzrost zagrożenia cukrzycą czy chorobami układu krążenia. Przez otyłość nie tylko chorujemy, ale także umieramy. WHO podaje, że rocznie z powodu schorzeń będących następstwem otyłości umiera aż 2,5 mln osób na świecie.

Otyłością nazywamy stan, w którym osoba przybierze na wadzę w stopniu zagrażającym jej zdrowiu. Określa się ją najłatwiej na podstawie wskaźnika masy ciała BMI, który nie jest narzędziem doskonałym, jednak w większości przypadków jest w stanie pomóc w ocenie stopnia zagrożeń zdrowotnych. Większość badań wskazuje na to że głównym powodem wzrostu problemu otyłości jest zwiększona podaż kalorii , oraz mniej aktywny tryb życia. Jednak w rozwoju otyłości sprzyjać mogą również czynniki genetyczne oraz często pomijane psychologiczne. Mogą one obejmować lęk, depresję, niskie poczucie wartości, problemy psychospołeczne, przewlekłe sytuacje stresowe.

Konsekwencje psychologiczne otyłości

Nasze społeczeństwo postrzega w bardzo negatywny sposób osoby otyłe. Silne uprzedzenie i dyskryminacja dotyka ich od najmłodszych lat w szkole, następnie w pracy oraz w sytuacjach towarzyskich. Jeśli chcemy pomagać w leczeniu tego problemu, w pierwszej kolejności musimy zrozumieć następstwa stygmatyzacji społecznej. Media od lat fundują nam przekaz że bycie otyłym jest niepożądane i nieatrakcyjne. Kobiety otyłe często mają problem za znalezieniem partnera czy pracy.

Negatywne podejście do otyłości, nie jest nowym zjawiskiem. W latach 60 podczas badania zlecono dzieciom przypasowanie przymiotników do zdjęć poszczególnych osób (na liście znalazły się obrazki osób zdrowych, niepełnosprawnych, otyłych). W trakcie tego badania dzieci przypisały osobom z nadwagą takie cechy jak : lenistwo. kłamstwo, brud, głupotę. To badanie doskonale odzwierciedla stygmatyzację wyglądu zewnętrznego. Możemy wnioskować że dzieci kierowały się poglądem, że osoby otyłe ponoszą pełną odpowiedzialność za swój stan.

Zaburzenia odżywiania

Najczęściej dotyczą zaburzeń odżywiania z epizodami niekontrolowanego objadania BED (binge eating disorder), bez kompensacji metodami kontroli wagi jak w bulimii. Badania sugerują, że zaburzenia najczęściej związane są z niedostatecznym radzeniem sobie ze stresem, czy niezdolnością opanowania silnych emocji.

Dieta i aktywność fizyczna w leczeniu otyłości

Kontrola wagi za pomocą programów łączących zdrowe żywienie oraz ćwiczenia, są najskuteczniejszą metodą dla osób chcących obniżyć swoją wagę. Podejście w którym koncentrujemy się na tylko jednym aspekcie, w mniejszym stopniu przekłada się na uzyskanie efektów. Pamiętajmy, że szalenie pomocnym aspektem jest również wsparcie społeczne.